Kinderen

Werken met een laptop op school

By  | 

Werken met een laptop op school

Werken met een laptop op school. Het is nu al enkele jaren geleden dat het onderwijs steeds meer gedigitaliseerd is geworden. De introductie van laptops of tablets in alle niveaus van het onderwijs zorgt voor veel discussie onder zowel leerkrachten als ouders. Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van het werken met laptops op school. Dit zijn de hoofdpunten die uit deze onderzoeken zijn gekomen.

Voordelen voor de leerlingen

Uit verschillende onderzoeken zijn meerdere voordelen voor leerlingen gekomen. Zo kwam uit een onderzoek van de Universiteit van Twente dat leerlingen die onderwijs aangeboden kregen via laptops slimmer werden dan leerlingen die dit niet kregen. Dit omdat de leerstof beter aan kan sluiten bij de leerling door het gebruik van AI en het gebruik van spelenderwijs leren. Kinderen worden digitaal wijs door het gebruik van laptops op school, iets wat later in hun leven van pas zal komen. 

Voordelen voor de leerkrachten

Er zijn ook voordelen voor leerkrachten wanneer leerlingen met laptops op school werken. Zo wordt de werkdruk bijvoorbeeld verlicht van leerkrachten, iets wat zeer welkom in een tijd van een tekort aan leerkrachten. Ook helpt de software die gebruikt wordt met het identificeren van de zwakke plekken bij leerlingen, waardoor leerkrachten hier beter op kunnen reageren. Ook kunnen leerkrachten meer persoonlijke aandacht geven aan hun leerlingen. 

werken met laptop op school
Werken met laptop op school afbeelding van smart2scool.com

Nadelen

De nadelen van laptops zijn beduidend minder dan de voordelen, ze bestaan echter wel. Het grootste nadeel wat uit een onderzoek van de universiteit van Princeton in de VS kwam is dat de focus van de leerlingen kan lijden door het gebruik van laptops. De aantekeningen die leerlingen maakten waren minder accuraat dan de aantekeningen die leerlingen zonder laptop maakten. Een ander nadeel is het kostenplaatje van een laptop op school. Niet iedereen kan een laptop aanschaffen en de licenties voor schoolsoftware worden steeds duurder. Zo zijn er nadelen voor zowel scholen en leerlingen. 

Conclusie

Het is duidelijk dat laptops op school grote voordelen met zich meebrengen. Door de nieuwe manieren waarop leerstof aangeboden wordt leert het grootste gedeelte van de leerlingen beter. De digitale leermiddelen die hiervoor gebruikt worden zijn constant in ontwikkeling. Voor leerkrachten betekent het een lagere werkdruk. En het geeft hen de kans om meer persoonlijke aandacht te geven aan de leerlingen. Er is nog een heftige discussie gaande over de nadelen, waaronder het effect van de laptops op de focus van leerlingen. En de kosten van laptops op school. Over het algemeen wordt de introductie van laptops op school gezien als een positieve ontwikkeling. Tot zover deze blog Werken met een laptop op school.